Nhật ký‎ > ‎

Relax - Người giỏi không phải là người làm tất cả

đăng 04:12, 11 thg 9, 2013 bởi Tho Doan   [ đã cập nhật 05:09, 11 thg 9, 2013 ]
Biết cách uỷ thác công việc hiệu quả bạn sẽ có thể:
 • Tăng hiệu quả công việc
 • Tự tin hơn trong công việc
 • Giảm thiểu các sai sót
 • Cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp
 • Có cơ hội nâng cao năng lực
 • Thêm thời gian huấn luyện cho nhân viên cấp dưới
 • Xây dựng tốt tinh thần làm việc tập thể
 • Nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên
 • Giảm áp lực công việc
 • Đảm bảo đạt được những kết quả mong muốn
 • Hoàn thành công việc đúng thời hạn
 • Tìm được bí quyết giúp tái tạo năng lượng và đam mê trong công việc
 • Thay đổi cuộc sống bản thân
6 bước uỷ quyền hiệu quả:
 1. Luôn chuẩn bị kỹ trước khi thực hiện công việc uỷ quyền
 2. Khi giao việc cần phải:
  • Xác định và mô tả rõ ràng từng nhiệm vụ
  • Yêu cầu nhân viên liệt kê lại những yêu cầu đó để đảm bảo anh/cô ấy đã hoàn toàn hiểu rõ
 3. Khi giao việc cần phải xác định cụ thể thời gian hoàn thành công việc
 4. Định rõ mức độ và phạm vi thẩm quyền mà người được uỷ quyền có thể sử dụng để hoàn thành công việc
  • Quyền: đề nghị
  • Quyền: thông báo & khởi xướng
  • Quyền: hành động
 5. Xác định các mốc thời gian để kiểm tra, đối chiếu nhằm đánh giá đúng tiến độ công việc và thực hiện hướng dẫn nếu cần thiết; sau đó giảm dần mức độ khi người được uỷ quyền công việc chứng tỏ đã hoàn toàn nắm được công việc
 6. Tiến hành tổng kết công việc để trao đổi về những thành quả, thiếu sót cần cải thiện, và rút ra bài học nếu có
Comments