Nhật ký‎ > ‎

Relax - Đắc nhân tâm

đăng 06:25, 29 thg 1, 2012 bởi Tho Doan
Những nguyên tắc lãnh đạo rút ra từ sách đắc nhân tâm:

  1. Bắt đầu câu chuyện bằng lời khen ngợi chân thành
  2. Góp ý sai lầm của người khác một cách gián tiếp
  3. Hãy xét mình trước khi phê bình người khác
  4. Gợi ý thay vì ra lệnh
  5. Biết giữ thể diện cho người khác
  6. Thật lòng khen ngợi sự tiến bộ dù nhỏ nhất ở người khác
  7. Khen ngợi làm người khác sống xứng đáng với lời khen ngợi đó
  8. Khuyến khích, mở đường cho người khác sửa chữa lỗi lầm
  9. Tôn vinh người khác, làm cho họ vui vẻ thực hiện lời đề nghị của bạn
Comments