Nhật ký‎ > ‎

ORACLE - Những công việc thông thường của một DBA

đăng 00:37, 26 thg 8, 2010 bởi Tho Doan
 1. Cài đặt phần mềm Oracle
 2. Tạo cơ sở dữ liệu Oracle
 3. Nâng cấp cơ sở dữ liệu và phần mềm
 4. Mở và đóng cơ sở dữ liệu
 5. Quản lý cấu trúc lưu trữ của cơ sở dữ liệu
 6. Quản lý người dùng và bảo mật
 7. Quản lý các đối tượng của cơ sở dữ liệu như: bảng, chỉ số, view
 8. Sao lưu và phục hồi khi cần thiết
 9. Giám sát trạng thái và khắc phục sự cố khi xảy ra
 10. Giám sát và tăng cường năng lực cơ sở dữ liệu
 11. Chuẩn đoán và báo cáo lỗi cho dịch vụ hỗ trợ của Oracle
Comments